Polityka Prywatności

Jak obchodzimy się z twoimi danymi?

1. Termin „dane osobowe“ w znaczeniu użytym w niniejszym dokumencie oznaczania informacje identyfikujące osobę, której te informacje dotyczą, lub które mogą zostać użyte do jej identyfikacji lub lokalizacji, bądź kontaktu z nią. Dane osobowe, które zbieramy, podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz jej okresowym nowelizacjom.

2. Przy rejestracji w programie Porcja Pozytywnej Energii prosimy o podanie adresu e-mail, danych kontaktowych oraz danych zgłaszanej klasy/grupy.

3. Organizator wykorzystuje zebrane informacje w następujących celach ogólnych: dostarczanie produktów i usług, identyfikacja i weryfikacja, doskonalenie obsługi, kontakt i badania.

CO ZNACZY

Przy rejestracji podajesz dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy. Należy używać danych wyłącznie do korespondencji związanej z programem Porcja Pozytywnej Energii.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne. Stosujemy dodatkowe ogólnie przyjęte normy branżowe w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych zarówno podczas transmisji tych danych, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji w Internecie ani elektroniczna metoda przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna. Dlatego też, chociaż staramy się korzystać z powszechnie przyjętych w branży metod ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszej witryny internetowej prosimy o kontakt pod adresem ppe@porcjapozytywnejenergii.pl

 

Ujawnienie informacji poufnych

1. Organizator może korzystać z usługodawców zewnętrznych w świadczeniu pewnych usług na rzecz użytkownika i udostępniać im jego dane osobowe. Zobowiązujemy każdą firmę, której możemy udostępnić dane osobowe, do ochrony tych danych w sposób zgodny z naszą polityką i ograniczenia korzystania z danych osobowych do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Organizatora.

2. Organizator może ujawnić dane osobowe w szczególnych okolicznościach, np. konieczności zastosowania się do nakazów sądowych, które tego od nas wymagają, lub w przypadku, gdy zachowanie użytkownika narusza Regulamin serwisu.

3. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy w inny sposób danych osobowych innym firmom w celach związanych ze sprzedażą ich produktów lub usług.

CO ZNACZY

W pewnych okolicznościach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, np. w przypadku nakazu sądowego.

 

Przechowywanie danych klienta

 

Organizator ma własny magazyn i bazy danych i wszystkie prawa do strony www, nie rości sobie jednak żadnych praw do danych użytkownika. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do swoich danych.

CO ZNACZY

Jesteś właścicielem swoich danych i my to szanujemy.

 

Pliki cookies

Cookie to niewielka ilość danych, w tym anonimowy i  niepowtarzalny identyfikator. Cookies wysyła się do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowuje na dysku twardym jego komputera. Do każdego komputera, z którego uzyskuje się dostęp do naszej witryny internetowej, przypisujemy osobny plik cookie.

 

Google Analytics i remarketing

Korzystamy z usługi Google Analytics (GA) świadczoną przez firmę Google. GA umożliwia nam docieranie do osób, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę, i wyświetlanie im odpowiednich reklam, gdy odwiedzają w Internecie inne witryny należące do sieci reklamowej Google. To zjawisko często określa się mianem „remarketingu“.

Możemy wykorzystywać cookies do obserwowania sesji użytkownika w naszej witrynie internetowej, aby oferować mu spersonalizowane reklamy Google.

 

Rezygnacja

Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w sieci reklamowej Google, odwiedzając Menedżera preferencji reklamowych ([http://www.google.com/ads/preferences/](http://www.google.com/ads/preferences/)) oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics ([http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/](http://www.google.ca/ads/preferences/plugin /)).

Korzystanie z tej witryny internetowej bez wspomnianej rezygnacji oznacza, że ​​użytkownik zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na gromadzenie danych w celu dostarczania mu reklam remarketingowych z wykorzystaniem GA i plików cookies firm zewnętrznych na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w tej witrynie i w innych miejscach w Internecie.

CO ZNACZY

Pliki cookie przechowuje się na komputerze użytkownika dla celów identyfikacji elektronicznej. Dysponujemy działającym narzędziem do „remarketingu“, dzięki któremu wiemy o wizytach w naszej witrynie i wyświetlamy spersonalizowane reklamy na naszej stronie internetowej i w innych miejscach w Internecie. W każdej chwili można zrezygnować.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony prywatności w dowolnej chwili, dlatego prosimy często do niego zaglądać. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce, poinformujemy o nich użytkowników tutaj lub dając ogłoszenie na naszej stronie głównej, aby użytkownicy wiedzieli, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy, i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, możemy je ujawnić.

CO ZNACZY

Możemy zmienić oświadczenie w sprawie Polityki prywatności. Jeśli zmiana będzie poważna, informacje o tym pojawią się tutaj.

 

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres ppe@porcjapozytywnejenergii.pl lub pocztą na adres:

 

Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k.

Łódzka 145A, 62-800 Kalisz

Z dopiskiem „PPE”

 

-----

Ostatnia aktualizacja z 15 listopada 2016