Regulamin

konkurs-regulaminZapoznaj się z treścią regulaminu konkursu programu Porcja Pozytywnej Energii.

Poniżej możesz pobrać w jednym dokumencie cały regulamin wraz z załącznikami oraz regulamin i każdy załącznik osobno, według potrzeb.

 

 

 

 

 

pdf_ikonkaREGULAMIN 
Konkursu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII Edycja IV dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych i przedszkoli

pdf_ikonkaZAŁĄCZNIK 1 
Oświadczenie o zgodzie na udział ucznia w konkursie

pdf_ikonkaZAŁĄCZNIK 2 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz o przeniesieniu praw autorskich do utworu w tym zdjęć.

pdf_ikonkaZAŁĄCZNIK 3
Lista odbioru nagród

pdf_ikonkaZAŁĄCZNIK 4
Potwierdzenie otrzymania i wykorzystania grantu

pdf_ikonkaZAŁĄCZNIK 5 
Umowa  w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych