O programie

o-programie-girlProgram edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” jest organizowany przez firmę Crispy Natural Sp. z o.o. Sp.k. Program spotkał się z pozytywnym przyjęciem wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w latach 2013-2016. Organizator podjął decyzję o kontynuacji przedsięwzięcia w roku szkolnym 2016/2017 i poszerzeniu jego zasięgu o nową grupę docelową: przedszkola. IV edycja programu rozpoczęła się w listopadzie 2016 i potrwa do czerwca 2017 r.

Celem programu „Porcja Pozytywnej Energii” jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym.

W realizację programu angażowani są nauczyciele szkół i przedszkoli. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie otrzymują pakiet edukacyjny dostosowany do reprezentowanych grup wiekowych i mają za zadanie przeprowadzić zajęcia edukacyjne w oparciu o gotowe scenariusze przygotowane we współpracy ze specjalistami.

Program skierowany jest również do rodziców. Działania edukacyjne w zakresie zdrowych zasad żywienia dzieci oraz  zachęcania ich do spożywania warzyw i owoców będą realizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych i prasy, radia i telewizji.

Nauczyciele mogą zgłaszać placówki do udziału poprzez stronę internetową programu www.porcjapozytywnejenergii.pl. Po zgłoszeniu organizator wysyła do szkoły lub przedszkola zestaw edukacyjny z materiałami do realizacji zajęć edukacyjnych. Materiały zostały przygotowane w formie edutainment, aby jak najbardziej zaangażować dzieci zgodnie z zasadą nauki poprzez zabawę.

Częścią programu jest konkurs polecający na wykonaniu prac plastycznych przez dzieci
i zorganizowaniu wystaw na terenie placówek. Następnie nauczyciele przesyłają zdjęcia wystaw i prac poprzez stronę internetową programu. Nagrodzone zostaną najciekawsze wystawy. 6 placówek zostanie nagrodzonych grantami o wartości 2.000 zł. Dla nauczycieli przewidziano tablet, a uczniowie otrzymają vouchery na sprzęt sportowy.

  CEL PROGRAMU   ADRESACI

Celem programu „Porcja Pozytywnej Energii” jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Wyniki badań wskazują na poważany problem żywieniowy wśród polskich dzieci polegający na niewystarczającym dziennym spożyciu warzyw i owoców. 1/3 dzieci w Polsce w wieku 1-3 lata nie je codziennie warzyw[1]. Zalecenia żywieniowe WHO dotyczące spożycia 400 gr dziennie warzywa spełnia zaledwie 6–24% dzieci europejskich.[2] Niepokojący jest również fakt, że aż 46% polskich matek dzieci w wieku 3-12 lat w ogóle nie uznaje warzyw i owoców za podstawę zdrowej diety[3].

Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym, jakim jest zdrowe żywienie i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Działania edukacyjne programu będą również skierowanie do rodziców, którzy wywierają ogromny wpływ na nawyki żywieniowe dzieci.

  • Dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Dzieci klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych.
  • Nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.
  • Rodzice dzieci w wieku 3-13 lat.