Częste pytania

faq

Q?

Czy każda zgłoszona klasa otrzyma zestaw edukacyjny (np. jak w szkole zgłosiło się 5 klas)?

A.

Tak. Prosimy, aby zgłoszenia dokonało pięciu nauczycieli.
W przypadku pięciu zgłoszeń do jednej osoby, prześlemy jeden zestaw.

Q?

Czy Dyrektor może zgłosić wszystkie klasy i grupy przedszkolne na swoje nazwisko (w osobnych formularzy np. x 10)?

A.

Prosimy, aby w takim przypadku zgłoszeń dokonali nauczyciele, którzy będą realizować zajęcia w poszczególnych klasach.

Q?

Czy w konkursie może wziąć udział koło plastyczne? Na koło uczęszczają dzieci z klas IV-VI. Czy może być grupa mieszana wiekowo?

A.

Tak, w konkursie może wziąć udział koło platyczne.

Grupa może być mieszana wiekowo.

Niektóre scenariusze lekcji przewidziane są dla klas IV-VI, więc można je zrealizować w grupie mieszanej wiekowo.

Q?

Czy możemy zgłosić do programu całą szkołę/przedszkole, a do konkursu 2 klasy?

A.

Tak. Po zamówieniu zestawu lekcje można przeprowadzić w dowolnej liczbie klas. W formularzu podaje się  orientacyjną liczbę uczniów, którzy wezmą udział w lekcjach.
W konkursie może wziąć udział każda klasa, w której zrealizowano któryś ze scenariuszu programu.  

Q?

Uczę w klasie 1 czy wobec tego scenariusze mogę realizować tylko w klasie 1 czy powinnam też w innych?

A.

Wystarczy zrealizować scenariusz dedykowany dla uczniów klasie 1. 
Materiały z zestawu można udostępnić pozostałym nauczycielom w szkole, którzy mogą zrealizować zajęcia edukacyjne dla uczniów innych klas.

Q?

Ile godzin lekcyjnych obejmuje program?

A.

Scenariusze dla poszczególnych klas zajmują od 2 do 3 godzin lekcyjnych.

Dostępne są scenariusze dla wszystkich klas szkół podstawowych.

Q?

Czy zgłaszając się do Programu muszę też brać udział w Konkursie?

A.

Nie. Można tylko zrealizować zajęcia edukacyjne dla uczniów. Nie trzeba brać udziału w konkursie.

Q?

Czy zdjęcia wystawy prac uczniów można przesłać mailem jako załączniki?

A.

W IV edycji zgłoszenie prac konkursowych odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej programu. Jednym z jego elementów jest cześć do wgrania plików zdjęć. 
Nie trzeba przesyłać żadnych plików czy innych dokumentów poprzez pocztę e-mail.
Można zgosić do 10 zdjęć. 

Q?

Czy świetlice mogą brać udział w konkursie ?

A.

Tak, w konkursie może wziąć zorganizowana na świetlicy grupa uczniów.